KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VỚI KARATE: PHƯƠNG THỨC PUT API

Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài viết thực thi Test với phương thức Put trong Karate. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Đầu tiên tạo một file mới tên là Put.feature.

Truy cập vào trang web https://reqres.in/ để lấy đường dẫn cho phương thức Put.

Tiến hành lấy đường dẫn.

Quay lại eclipse mình tiến hành viết các câu lệnh. Ở đây khi viết các câu lệnh, mình sẽ viết gần giống với phương thức Post chỉ đổi lại một chút ở phần status mình sửa từ 201 thành 200 và vì đây là phương thức Put(cập nhật dữ liệu) nên mình sẽ kiểm tra dữ liệu nào mình cần cập nhật mình sẽ thêm vào request, ở dưới mình cập nhật lại tên và công việc của đối tượng có id là 2.

Lưu ý vì là phương thức Put (phương thức để cập nhật dữ liệu) nên việc nhận biết đối tượng để cập nhật dữ liệu sẽ thông qua đường dẫn API. ở trên mình có đường dẫn Put dữ liệu là https://reqres.in/api/users/2 số 2 cuối cùng chính là id của đối tượng mà mình muốn cập nhật dữ liệu.

Mình nhấn Run As để chạy Test và thu được kết quả.

Ngoài ra mình cũng có thể tạo biến background, đọc dữ liệu từ tệp bên ngoài và xác thực dữ liệu trả về với phương thức Put(tương tự như phương thức Post). Các bạn chưa biết cách làm có thể xem lại bài viết về phương thức Post trong Karate framework.

Ví dụ cụ thể phương thức Put

Bây giờ mình sẽ làm một ví dụ để các bạn có thể hình dung về phương thức Put. Đầu tiên mình có một đường dẫn API, các bạn có thể thấy hiện tại bên trong API chứa hai dữ liệu về Product.

Tại đây mình sẽ tạo một Scenario mới và cho cập nhật dữ liệu vào API sau đó mình sẽ kiểm tra lại xem dữ liệu mới có được cập nhật hay không. Mình bắt đầu tạo Scenario mới với url là ‘https://localhost/products/update.php’ , request là {“ProductID”: “ADD01″,”ProductName”: “ADDIDAS A01″,”Manufacture”: “ADDIDAS”,”ProductType”: “Giày”,”ProductImage”: “https://a.ipricegroup.com/media/Mai_Nguyen/Adidas_NMD.jpg”,”Price”: “4000000”,”NumberCart”: “1”   }  (ở đây mình chỉ sửa NumberCart lại thôi nên mình sẽ sửa dữ liệu của một mình NumberCart từ 0 thành 1 và các dữ liệu còn lại mình giữ nguyên. Lưu ý giúp mình là dòng request dữ liệu phải nằm cùng một hàng nhé, nếu để không cùng hàng khi các bạn chạy Test sẽ bị lỗi) và Phương thức là Put. Cùng xem hình bên dưới để hiểu rõ thêm nhé.

Sau khi tạo Scenario mình sẽ nhấn Run As để chạy Test

Tại đây mình kiểm tra kết quả Test.

Tiêp theo mình sẽ kiểm tra API xem dữ liệu đã được sửa lại chưa. Mình mở đường dẫn API lên và kiểm tra.

Như các bạn đã thấy dữ liệu đã được sửa lại cho giống với request trong Scenario Put demo 2, vậy nghĩa là Test phương thức Put của mình hoạt động thành công.

Đó là toàn bộ bài viết thực thi Test với phương thức Put trong Karate . Nếu có bất kì thắc mắc nào, các bạn có thể để lại phần bình luận phía bên dưới bài viết mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình.

Chúc các bạn thành công.

Nam Ngọc – PLT SOLUTIONS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *