KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VỚI KARATE: PHƯƠNG THỨC DELETE API

Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài viết thực thi Test với phương thức Delete trong Karate. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Đầu tiên mình tạo một file mới có tên là Delete.feature.

Truy cập vào trang web để lấy đường dẫn cho phương thức.

Sau đó tiến hành lấy đường dẫn.

Mình quay lại eclipse mình tiến hành viết các câu lệnh. Ở đây vì là phương thức Delete (phương thức xóa dữ liệu) nên mình sẽ không truyền request (cấu trúc gần giống với phương thức Get) và mình sẽ sửa status từ 200 thành 204.

Lưu ý vì là phương thức Delete (phương thức để xóa dữ liệu) nên việc nhận biết đối tượng để xóa dữ liệu sẽ thông qua đường dẫn API. ở trên mình có đường dẫn Delete dữ liệu là https://reqres.in/api/users/2 số 2 cuối cùng chính là id của đối tượng mà mình muốn xóa.

Mình nhấn Run As để chạy Test và thu được kết quả.

Ví dụ về phương thức Delete

Bây giờ mình sẽ làm một ví dụ về phương thức DELETE. Đầu tiên mình có một đường dẫn API, các bạn có thể thấy hiện tại bên trong API chứa hai dữ liệu về Product.

Tại đây mình sẽ tạo một Scenario mới và cho xóa dữ liệu khỏi API sau đó mình sẽ kiểm tra lại xem dữ liệu có được xóa hay không. Mình bắt đầu tạo Scenario mới với url là ‘http://localhost/API/api/products/delete.php?ProductID=ADD01/ (Mình truyền mã sản phẩm muốn xóa vào đằng sau delete.php) và Phương thức là DELETE. Cùng xem hình bên dưới để hiểu rõ thêm nhé.

Sau khi tạo Scenario mình sẽ nhấn Run As để chạy Test.

Tại đây mình kiểm tra kết quả Test.

Tại đây mình sẽ kiểm tra API xem dữ liệu đã được xóa đi chưa. Mình mở đường dẫn API lên và kiểm tra.

Như các bạn đã thấy dữ liệu mình muốn xóa trong Scenario Delete demo 2 đã được xóa đi, vậy nghĩa là Test phương thức Delete của mình hoạt động thành công.

Đó là toàn bộ bài viết thực thi Test với phương thức Delete trong Karate . Nếu có bất kì thắc mắc nào, các bạn có thể để lại phần bình luận phía bên dưới bài viết mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình.

Chúc các bạn thành công.

Nam Ngọc – PLT SOLUTIONS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *