KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VỚI SQUISH TOOL: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHỨC NĂNG THÊM SINH VIÊN

Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài viết kiểm thử tự động chức năng thêm sinh viên trong Squish Tool. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

1. Bước đầu code tương tác với giao diện đăng nhập

Đầu tiên mình dùng Lanch AUT và chọn pick để lấy các đối tượng cần dùng.

Pick

Quay lại giao diện và bắt đầu chọn các đối tượng cần thiết.

Đầu tiên mình sẽ lấy đối tượng editText “Tài Khoản”.

Sau quá trình mình nhấn Pick và chọn đối tượng editText “Tài Khoản” mình thu được.

Sau đó nhấp chuột phải vào đối tượng mình thu được và chọn Add to Object Map.

Cứ như vậy mình lấy tiếp đối tượng editText “Mật Khẩu” với các bước tương tự như lấy đối tượng editText “Tài Khoản”.

Tiếp theo mình sẽ lấy đối tượng Button “Đăng Nhập”, mình sẽ lại dùng các bước tương tự như việc lấy hai đối tượng bên trên.

Sau quá trình chọn mình thu được ba đối tượng như sau:

 • names.qunLSinhVinTiKhonEdit
 • names.qunLSinhVinMtKhuEdit
 • names.qunLSinhVinngNhpButton

Cuối cùng mình bắt đầu viết code tương tác với các đối tượng mình đã lấy được ở trên.

Mình nhóm code vào một function.

2. Bước thứ hai mình bắt đầu code tương tác với các đối tượng trong giao diện chính

Tại dây mình lại tiếp tục Lanch AUT và dùng pick để chọn đối tượng như ở trên.

Đầu tiên mình chọn đối tượng Button “Thêm SV”.

Mình được names.qunLSinhVinThmSVButton. Tiếp đó vào trang giao diện thêm sinh viên, mình lại dùng Lanch AUT và dùng pick để chọn các đối tượng cần thiết.

Sau quá trình chọn mình thu được các đối tượng như sau:

 • editText “Mã Sinh Viên” : names.qunLSinhVinMSinhVinEdit
 • editText “Họ Sinh Viên”: names.qunLSinhVinHSinhVinEdit
 • editText “Tên Sinh Viên”: names.qunLSinhVinTnSinhVinEdit
 • radioButton “Giới tính” (Nam):   names.qunLSinhVinNamRadioButton
 •  radioButton “Giới tính” (Nữ): names.qunLSinhVinNRadioButton
 • editText “Ngày Sinh”: names.qunLSinhVinNgySinhEdit
 • editText “Nơi Sinh”: names.qunLSinhVinNiSinhEdit
 • editText “Địa Chỉ”: names.qunLSinhVinaChEdit
 • comboBox “Khoa”: names.qunLSinhVinKhoaComboBox
 • button “Thêm” : names.qunLSinhVinThmButton
 • button “OK”: names.oKButton

Sau khi lấy được các đối tượng cần dùng mình bắt đầu viết code tương tác với các đối tượng đó.

Sau đó mình tiến hành tạo Test Data chứa dữ liệu thông tin các sinh viên mà mình muốn thêm.

Sau khi mình tạo test data mình tiến hành lấy dữ liệu ở hàm main và tạo vòng lặp for bao quanh hàm addStudent.

Sau khi hoàn tất nhấn Run Test và chờ kết quả thôi.

Đó là toàn bộ kiểm thử tự động chức năng thêm sinh viên trong Squish Tool . Nếu có bất kì thắc mắc nào, các bạn có thể để lại phần bình luận phía bên dưới bài viết mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình.

Chúc các bạn thành công.

Nam Ngọc – PLT SOLUTIONS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *