KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VỚI SQUISH TOOL: HƯỚNG DẪN GOM NHÓM TEST SCRIPT VÀ TẠO MẢNG DỮ LIỆU ĐỂ TEST TỰ ĐỘNG

Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài viết hướng dẫn gom nhóm Test Script và tạo mảng dữ liệu để test tự động trong Squish Tool. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Đầu tiên mình tạo một test case trong test suite sau đó tiến hành cài đặt các bước tự động test.

Sau đó mình tiến hành record.

Nhấn stop recording quay lại màn hình giao diện ta được đoạn code như sau.

Ta tiến hành gom mục Add new record vào 1 function.

Tới đây để add các dòng code vào 1 function có 2 cách. Cách đầu tiên là chúng ta sử dụng chức năng Extract Method mà Squish cung cấp.

Bước đầu chúng ta bôi đen đoạn code chúng ta muốn gom vào phương thức.

Sau đó nhấn chuột phải chọn Refactor, trong mục Refactor chúng ta chọn Extract Method

Tới đây chúng ta điền tên function mong muốn vào ô Method name và nhấn ok

Và cách thứ hai để add code vào phương thức là cách thủ công (cách này các bạn có thể tự tìm hiểu nhé).

Sau đó ta gọi function vừa tạo trong hàm main (điền đầy đủ tham số).

Ta cũng làm tương tự với Create new file.

Tiếp theo mình sẽ tạo một object và cho hai thuộc tính của object là function và đưa hai function ta đã tạo ở trên vào (createnewfile và addnewrecord).

Trong hàm main tạo một mảng chứa 2 mảng khác bên trong(tùy vào bạn muốn quá trình kiểm thử phần mềm thêm bao nhiêu hàng dữ liệu thì bạn thêm bấy nhiêu mảng. Ở  đây mình cho 2 mảng).

Sau đó sửa đối số của hàm addnewrecord lại thành biến myRow và sửa lại 1 loạt các tham số của các hàm LineEdit theo bên dưới (vì dữ liệu nhận vào của hàm là 1 mảng nên khi lấy dữ liệu ta cần suy xuất vị trí của dữ liệu đó trong mảng).

Tiếp theo trong hàm main ta viết vòng lặp for bao ngoài hàm addnewrecord (vì dữ liệu đầu vào ta muốn nhập nhiều hơn 1 đối tượng).

Dòng “test.compare(waitForObjectExists(names.fileQTableWidget).rowCount, 1);” là mình kiểm tra số lượng hàng dữ liệu của bảng, ta có thể thêm hoặc không. ở đây mình đã thêm vào để kiểm tra nên mình sẽ sửa lại một chút. Mình sẽ sửa số 1 thành dataAddressBook.length (trong mảng có bao nhiêu mảng nhỏ thì khi test chương trình sẽ thêm từng đó mảng dữ liệu vào bảng, từ đó phần mềm sẽ kiểm tra xem bảng dữ liệu có đủ hàng dữ liệu như dữ liệu ta đã cấp).

Sau khi hoàn tất click Run Test để tiến hành tự động test và chờ kết quả thôi.

Đó là toàn bộ hướng dẫn của mình về gom nhóm Test Script và tạo mảng dữ liệu để test tự động trong Squish Tool. Nếu có bất kì thắc mắc nào, các bạn có thể để lại phần bình luận phía bên dưới bài viết mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình.

Chúc các bạn thành công.

Nam Ngọc – PLT SOLUTIONS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *